Wprowadzenie

Na tej stronie podane są skale, wg których scharakteryzowano poszczególne cechy odmianowe. W przypadku niektórych cech, np. odporności na zarazę ziemniaka, wykorzystuje się skalę rosnącą zarówno w zakresie liczbowym, np. 1-9, jak i symbolicznym, np. od "Bardzo niska" do "Bardzo wysoka". Dla innych cech wykorzystuje się tę samą skalę w zakresie liczbowym, lecz "odwrócone" symbole, np. od "Bardzo zły" do "Wyborny" w przypadku smaku. Zakresy liczbowe i symboliczne skal są zgodne z zakresami podanymi na stronach The European Cultivated Potato Database.


Skale cech odmianowych i ich opisy

Odporność naci ziemniaka na zarazę (Phytophthora infestans)
Odporność bulw ziemniaka na zarazę (Phytophthora infestans)
Odporność na parcha zwykłego (Streptomyces scabies)
Odporność na wirusa czopowatości bulw
Odporność na wirusa mop top
Odporność na wirusa smugowatości ziemniaka
Odporność na wirusa liściozwoju
Plon potencjalny
Zawartość skrobi

Odporność na raka
Wielkość bulwy
Ciemnienie po ugotowaniu
Smak


Cecha:


Odporność na zarazę ziemniaka liściową i łodygową
Odporność na parcha zwykłego
Odporność na wirusy
Zawartość skrobi
Plon
Wartość liczbowa Oznaczenie symboliczne
1 Bardzo niska
2 Bardzo niska do niska
3 Niska
4 Niska do średnia
5 Średnia
6 Średnia do wysoka
7 Wysoka
8 Wysoka do bardzo wysoka
9 Bardzo wysokaCecha:


Odporność na raka
Wartość liczbowa Oznaczenie symboliczne
1 Podatna
2 OdpornaCecha:


Wielkość bulwy
Wartość liczbowa Oznaczenie symboliczne
1 Bardzo mała
2 Bardzo mała do mała
3 Mała
4 Mała do średnia
5 Średnia
6 Średnia do duża
7 Duża
8 Duża do bardzo duża
9 Bardzo dużaCecha:


Ciemnienie po ugotowaniu
Wartość liczbowa Oznaczenie symboliczne
1 Silne
2 Nieznaczne do silne
3 Nieznaczne
4 Znikome do nieznaczne
5 Znikome
6 Śladowe do znikome
7 Śladowe
8 Brak do śladowe
9 BrakCecha:


Smak
Wartość liczbowa Oznaczenie symboliczne
1 Bardzo zły
2 Bardzo zły do zły
3 Zły
4 Zły do względny
5 Względny
6 Względny do dobry
7 Dobry
8 Dobry do wyborny
9 Wyborny
Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego