Wprowadzenie

Duński Instytut Nauk Rolniczych prowadzi badania nad optymalizacją dawek herbicydów, fungicydów i insektycydów, stosowanych w uprawie polowej i szklarniowej, w celu opracowania integrowanych strategii ochrony roślin. Zakład Ochrony Roślin Instytutu prowadzi oficjalne testy skuteczności, na podstawie których nowe środki ochrony roślin mogą być zarejestrowane i dopuszczone do stosowania przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska.
Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego