Wprowadzenie

TFI (skrót od nazwy angielskiej Treatment Frequency Index) jest to wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony. Jest to metoda określania intensywności ochrony stosowana w Danii. Polega ona na tym, że w przypadku, gdy środek ochrony posiada więcej niż jedną substancję biologicznie czynną (np. Tattoo, Acrobat, Ridomil), wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony jest określany addytywnie na podstawie całkowitej ilości wszystkich substancji czynnych.

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego